Thursday, 5 July 2012

KATA ADJEKTIF

Kata adjektif atau kata sifat ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu dan kata penguat. Berikut ialah contoh binaan frasa-frasa adjektif.

FRASA ADJEKTIF

masih
sangat
belum
pandai
besar
baik
masak

sungguh


Jenis Kata Adjektif

Berdasarkan kriteria makna, kata adjektif dapat dikategorikan kepada sembilan jenis berikut:
1. kata adjektif sifatan atau keadaan                  6. kata adjektif jarak
2. kata adjektif warna                                         7. kata adjektif cara
3. kata adjektif ukuran                                        8. kata adjektif perasaan
4. kata adjektif bentuk                                        9. kata adjektif pancaindera
5. kata adjektif waktu

Beberapa contoh:

1. kata adjektif sifatan atau                               
    keadaan                                                                                           
 cerdik                lemah                  gopoh                  berani                                                                                                                                             
                                                                                      
2. kata adjektif warna
  merah               kelabu                 unggu                  jingga

3. kata adjektif ukuran
  panjang            tebal                     kecil                    kerdil

4. kata adjektif bentuk
  bulat                 bengkok               kempis                lurus

5. kata adjektif waktu
 baharu              segera                  silam                   lampau
6. kata adjektif jarak
  jauh                 hampir                   dekat                  nyaris

7. kata adjektif cara
  deras               perlahan                laju                     lincah

8. kata adjektif perasaan
  rindu                benci                      segan                gembira

9. kata adjektif pancaindera
(a) deria rasa
      sedap          masin                      kelat                 masam

(b) deria pandang
     cantik           buruk                       segak               tampan

(c) deria dengar
     bising          mersik                      serak                 merdu

(d) deria bau
      harum          semerbak               busuk                tengik

(e) deria sentuh
     halus             kesat                      licin                   lembut

Pembentukan Kata Adjektif
Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk berikut:
  1. kata adjektif tunggal                          3.  kata adjektif majmuk
  2. kata adjektif terbitan                          4.  kata adjektif ganda
Beberapa contoh:
  1. Kata adjektif tunggal
           kasar                        pahit                       bujur

  1. Kata adjektif terbitan
           terindah                  sebesar                   sinambung

  1. Kata adjektif majmuk
           merah jambu          panjang tangan        hijau daun

4. Kata adjektif ganda
          cantik-cantik            lambat-laun              sihat-sihat


Kata Adjektif Dalam Bentuk Perbandingan
Kata adjektif yang menyatakan perbandingan pada darjah biasa hadir dalam bentuk biasa, iaitu kata adjektif tanpa apa-apa tambahan. Contohnya:
                             besar                             sederhana
                             leper                              lesu


Darjah Bandingan
Untuk menyatakan darjah bandingan, dua cara digunakan, iaitu:
(a) menggunakan kata adjektif dengan awalan se- bagi menyatakan bandingan     yang sama. Contohnya:
                             sebesar                          sesedap
                             seleper                           semontel

(b) menggunakan kata penguat lebih atau kurang bagi menyatakan bandingan yang berbeza. Contohnya:
                             lebih besar daripada
                             kurang pandai daripada

Darjah Penghabisan
Bahasa Melayu mempunyai pelbagai cara untuk menyatakan darjah penghabisan. Contohnya:
(a) se- + kata adjektif + gandaan + kata nama
      Contohnya:
                           sepandai-pandai tupai
                           setinggi-tinggi pokok

(b) ter- + kata adjektif
       Contohnya:
                           terpandai
                           tertinggi
(c) paling + kata adjektif
     Contohnya:
                           paling indah
                           paling biru

(d) kata adjektif + sekali
      Contohnya:
                           cantik sekali
                           panjang sekali

(e) ter- + amat     + kata adjektif
               sangat
   
 Contohnya:
                          teramat buruk
                           teramat mulia

(f) amat
    sungguh   +  kata adjektif  +  sekali
    sangat            
    Contohnya:
                        amat pandai sekali
                        sungguh merdu sekali

No comments:

Post a Comment